Nario registracija

Amžius: (nepilnametis) (pensinio amžiaus)
 • Prašome prisegti asmens neįgaliojo pažymėjimo kopiją, ir / arba regos sutrikimus patvirtinančio dokumento kopiją.
 • Prašome prisegti:
  1) tėvystę (motinystę), globą ar rūpybą patvirtinančio dokumento kopiją;
  2) nepilnamečio vaiko (globotinio ar rūpintinio) regos sutrikimus patvirtinančio dokumento kopiją.
 • Prašome prisegti:
  1) globą ar rūpybą patvirtinančio dokumento kopiją;
  2) globotinio ar rūpintinio neįgaliojo pažymėjimo kopiją, ir / arba regos sutrikimus patvirtinančio dokumento kopiją.
 • Prašome prisegti informaciją apie Jūsų teikiamą pagalbą regos negalią turintiems žmonėms (laisva forma).